Het Concept

Een nieuwe manier van samenwerken

Het nieuwe groot is klein, we gaan van centraal naar decentraal. Het platteland wordt de nieuwe stad. Onze verticale, centrale en verzuilde samenleving zal overgaan in een horizontale, decentrale netwerksamenleving.

In deze nieuwe samenleving spelen het individu en zijn directe sociale context een cruciale rol. Toegevoegde waarde, zorg, energie en voedsel zullen decentraal en lokaal worden verzorgd door gelijkgestemden. Met betrekking tot het leveren van toegevoegde waarde zullen de individuen meer dan ooit, zelf bepalen op welk tijdstip, welke plaats, met wie, in welk verband en gedurende welke periode zij dat wensen te doen.

Onze werkconcepten faciliteren jouw professionele relaties
De WERKplaats biedt een inspirerende omgeving in een karakteristieke panden in het centrum van Sittard, Maastricht én Urmond. Binnen de WERKplaats zijn diverse werkconcepten verenigd om jou, je collega’s en je relaties optimaal te faciliteren.

Meerwaarde door het werken in een collectief
De WERKplaats heeft als bovenliggend doel om de netwerken van de individuele gebruikers te koppelen, waardoor voor iedereen nieuwe kansen ontstaan. Daarnaast worden bewoners gestimuleerd om hun individuele kennis ter beschikking te stellen aan het collectief. Door deze innovatieve wijze van samenwerken ontstaan voor de gebruikers van de WERKplaats ongekende mogelijkheden welke van grote meerwaarde kunnen zijn voor de te ontwikkelen toegevoegde waarde per individu.

De WERKplaats Sittard, Maastricht én Urmond faciliteren aan dé nieuwe manier van samenwerken.